apple-icon-114x114

جاب آفر آلمان

جاب-آفر-آلمان
آلمان
s v

جاب آفر آلمان 2024

جاب آفر آلمان، درهایی به دنیای جدید از فرصت‌ها و تحولات حرفه‌ای برای شما باز می‌کند. این عبارت به تنهایی نه فقط یک کلمه است،

ادامه مطلب

فرصت های جدید

بدون نیاز به مدرک زبان یا مدرک دانشگاهی
حداقل دریافتی ۲/۵۰۰ دلار
حدااکثر دریافتی ۸/۰۰۰ دلار

تحصیل به انگلیسی
بدون محدودیت سنی
بورسیه ۷۶۰۰ یورویی همراه خوابگاه و غذا