apple-icon-114x114

رومانی

تحصیل-در-رومانی
رومانی
s v

تحصیل در رومانی _2024

از سال 2020 بسیاری از دانشگاه‌های کشور رومانی که جزء کشورهای اتحادیه اروپا است، مورد تایید وزارت بهداشت و علوم ایران قرار گرفت و همین

ادامه مطلب

فرصت های جدید

بدون نیاز به مدرک زبان یا مدرک دانشگاهی
حداقل دریافتی ۲/۵۰۰ دلار
حدااکثر دریافتی ۸/۰۰۰ دلار

تحصیل به انگلیسی
بدون محدودیت سنی
بورسیه ۷۶۰۰ یورویی همراه خوابگاه و غذا