دانشگاه University of Leeds

لیدز یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های انگلستان است و بیش از 38 هزار دانشجو را در بر می‌گیرد. دانشگاه لیدز در سال 1904 تأسیس شده و در بخش‌های مختلف شامل علوم انسانی، علوم طبیعی و فنی شهرت دارد.

 لیدز یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های انگلستان است و بیش از 38 هزار دانشجو را در بر می‌گیرد. دانشگاه لیدز در سال 1904 تأسیس شده و در بخش‌های مختلف شامل علوم انسانی، علوم طبیعی و فنی شهرت دارد.

هما بهترین انتخاب برای موفقیت

انتخاب بهترین دانشگاه ،
بهترین رشته
براساس داشته ها و توانمندی های شما

دیگر دانشگاه های همین کشور​
دانشگاه های دیگر کشور ها​