apple-icon-114x114

دانشگاه University of Leeds

لیدز یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های انگلستان است و بیش از 38 هزار دانشجو را در بر می‌گیرد. دانشگاه لیدز در سال 1904 تأسیس شده و در بخش‌های مختلف شامل علوم انسانی، علوم طبیعی و فنی شهرت دارد.

 لیدز یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های انگلستان است و بیش از 38 هزار دانشجو را در بر می‌گیرد. دانشگاه لیدز در سال 1904 تأسیس شده و در بخش‌های مختلف شامل علوم انسانی، علوم طبیعی و فنی شهرت دارد.

هما بهترین انتخاب برای موفقیت

انتخاب بهترین دانشگاه ،
بهترین رشته
براساس داشته ها و توانمندی های شما

apple-icon-114x114
دیگر دانشگاه های همین کشور​
apple-icon-114x114
دانشگاه های دیگر کشور ها​

فرصت های جدید

محل اسکان – دو وعده غذای گرم
مدت زمان انجام پروسه ۳ تا ۴ ماه
پایه حقوق دریافتی ۷۵۰۰ ریال قطر – تقریبا ۱۲۰ میلیون تومان
هر ۴ ماه ۱۵ روز مرخصی با بلیط رفت و برگشت به ایران

دریافتی ماهانه۴۰۰ تا ۵۵۰ ریال عمان
ماهانه تقریبا ۸۳ میلیون تومان
محل اسکان – خانواده از ابتدا همراه – بیمه
مدت زمان انجام‌پروسه ۳ تا ۴ ماه 
دسترسی به‌ بازار کار جهانی

فشرده و ترمیک
مرداد ۱۴۰۳
ویژه شاغلین
با هدیه ۱۰۰ هزار تومانی