yeni istanbul C1

yeni istanbul C1

در این کتاب زبان آموزان با اطلاعات عمومی از گذشته تا کنون سروکاردارند و اطلاعات رو به صورت زبان ترکی آموزش میبینند و همه ی مواردی را که آموزش دیده اند در کتاب yeni istanbul C1 دوباره یادآوری میشود و در هر واحد برای تقویت زبان، مطالب گوناگونی به صورت صوت، نوشتار، و خواندن وجود دارد..

واحد۱
چنین می‌گذرد که زمان!

اندازه گیری زمان، زمان اختراع ساعت، فرزندان افراد علم و دانش، 24 ساعت و..

واحد۲
عشق

عاشقان معروف، شیمی عشق، راز عشق، عاشقان معروف و نامه هایشان

واحد۳
کارتون رو به شانس نسپارین!

سوپرایزهای زندگی، بازی های سرنوشت،پرنده خوشبختی، کسانی که بزرگ ترین جایزه هارو بردند و بعد باختند، تخته نرد و شطرنج،گردنبد الماس

واحد4
یک عرضی (بهانه ای) دارم

زندگی روزمره، زندگی کاری، آرزو و شکایت، کسانی که در مصاحبه کاری به افراد کار می‌دهند به چه چیزهایی توجه میکنند، فاتح سلطان محمد در دادگاه

واحد۵
مثل نوار فیلم

مکانیک فیلم، صاحب جایزه، کلاسیک ها و سریال ها، سریال های ترکی که در دیگر کشورها پخش می‌شود

واحد۶
دنیای اطلاعات

دانستنی، دانستنی ها و اداره مدارک،خانه علم، دانا و دانایی، تکنولوژی اطلاعات، جامعه ی اطلاعات و دانشگاه ها

واحد۷
هنر برای هنر است

هنر چیست، انواع هنر، هنرهای شرق و غرب، هنرهای تزئینی ترک

واحد۸
جرم و مجازات

جرم و روانشناسی( احساسات) مجرم بودن، جرم، مجازات و عدالت، جرم و زندگی اجتماعی، جرم چیست، عدالت چیست، بهای اسارت

واحد۹
به زندگی لبخند بزن

شوخ طبعی چیست، انواع شوخ طبعی، استاد های شوخ طبعی، شوخ طبعی هر دری را باز می کند،

واحد۱۰
زیر بالش

پول، زندگی اقتصادی، صرفه جویی، از دیروز تا امروز پول، توسعه تاریخی تورم در ترکیه، روش های صرفه جویی برای دانش آموزان

واحد۱۱
دنیا، جهان

چگونه دنیایی، دنیای امروزی، دیگر دنیاها، دنیای ما، گرم شدن کره ی زمین چیست، از دنیا به مارس

واحد۱۲
رسانه ی نیروی چهارم

رسانه، قدرت رسانه،رسانه های اجتماعی، مصرف رسانه های اجتماعی جوانان،ماجرای ارتباط مرت، اعتیاد به رسانه و اینترنت

محتوا کتاب :