apple-icon-114x114

قطر

جاب-آفر-قطر
جاب آفر قطر
s v

جاب آفر قطر 2024

جاب آفر قطر یا پیشنهاد شغلی قطر، یک سند رسمی است که توسط یک کارفرمای قطری صادر می‌شود و به یک فرد غیرقطری اجازه می‌دهد

ادامه مطلب

فرصت های جدید

بدون نیاز به مدرک زبان یا مدرک دانشگاهی
حداقل دریافتی ۲/۵۰۰ دلار
حدااکثر دریافتی ۸/۰۰۰ دلار

تحصیل به انگلیسی
بدون محدودیت سنی
بورسیه ۷۶۰۰ یورویی همراه خوابگاه و غذا