ترکیه

آزمون-یوس-چیست؟
پذیرش تحصیلی ترکیه
Admin

آزمون یوس چیست؟

همانطور که میدانید آزمون یوس همان آزمون ورودی دانشگاه‌های دولتی ترکیه و برخی از دانشگاه‌های خصوصی ترکیه مانند باشکنت آنکارا برای داوطلبین خارجی  است. داوطلبینی

ادامه مطلب