دانشگاه ادینبورگ

دانشگاه ادینبورگ یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلات عالی اروپا است. این دانشگاه در سال 1582 تأسیس شده و در حال حاضر از لحاظ تحصیلات علمی و تحقیقات بسیار معتبر است.

دانشگاه ادینبورگ یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلات عالی اروپا است. این دانشگاه در سال 1582 تأسیس شده و در حال حاضر از لحاظ تحصیلات علمی و تحقیقات بسیار معتبر است.

هما بهترین انتخاب برای موفقیت

انتخاب بهترین دانشگاه ،
بهترین رشته
براساس داشته ها و توانمندی های شما

دیگر دانشگاه های همین کشور​
دانشگاه های دیگر کشور ها​

فرصت های جدید

بدون نیاز به مدرک زبان یا مدرک دانشگاهی
حداقل دریافتی ۲/۵۰۰ دلار
حدااکثر دریافتی ۸/۰۰۰ دلار

تحصیل به انگلیسی
بدون محدودیت سنی
بورسیه ۷۶۰۰ یورویی همراه خوابگاه و غذا