دانشگاه لندن‌اسکول اف ایکونومیکس

این دانشگاه به دلیل داشتن فعالیت های پیشرفته و فوق العاده در رشته‌های علوم اجتماعی و اقتصاد شهرت دارد. دانشگاه لندن‌اسکول اف ایکونومیکس در سال 1895 تاسیس شده و از زمان تأسیس تا به امروز به عنوان یکی از مراکز اصلی برای مطالعهٔ علوم اقتصاد و اجتماعی تبدیل شده است. اگر شما به تحصیل در این رشته فعالیت دارید، قطعا دانشگاه لندن‌اسکول اف ایکونومیکس از بهترین دانشگاه های انگلستان در این زمینه خواهد بود.

 این دانشگاه به دلیل داشتن فعالیت های پیشرفته و فوق العاده در رشته‌های علوم اجتماعی و اقتصاد شهرت دارد. دانشگاه لندن‌اسکول اف ایکونومیکس در سال 1895 تاسیس شده و از زمان تأسیس تا به امروز به عنوان یکی از مراکز اصلی برای مطالعهٔ علوم اقتصاد و اجتماعی تبدیل شده است. اگر شما به تحصیل در این رشته فعالیت دارید، قطعا دانشگاه لندن‌اسکول اف ایکونومیکس از بهترین دانشگاه های انگلستان در این زمینه خواهد بود.

هما بهترین انتخاب برای موفقیت

انتخاب بهترین دانشگاه ،
بهترین رشته
براساس داشته ها و توانمندی های شما

دیگر دانشگاه های همین کشور​
دانشگاه های دیگر کشور ها​