دانشگاه University of Warwick

وارویک در نزدیکی شهر کوونتری قرار دارد و در سال 1965 تأسیس شد. این دانشگاه در زمینه علوم انسانی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، مهندسی و کسب و کار شناخته می‌شود.

 وارویک در نزدیکی شهر کوونتری قرار دارد و در سال 1965 تأسیس شد. این دانشگاه در زمینه علوم انسانی، علوم طبیعی، علوم اجتماعی، مهندسی و کسب و کار شناخته می‌شود.

هما بهترین انتخاب برای موفقیت

انتخاب بهترین دانشگاه ،
بهترین رشته
براساس داشته ها و توانمندی های شما

دیگر دانشگاه های همین کشور​
دانشگاه های دیگر کشور ها​