دانشگاه University of Sheffield

این دانشگاه در شمال انگلستان و در نزدیکی مرزهای اسکاتلند قرار دارد. تاریخ تأسیس آن به سال 1905 برمی‌گردد و برای برنامه‌های مختلف از جمله علوم انسانی، علوم طبیعی، مهندسی و پزشکی شناخته می‌شود.

این دانشگاه در شمال انگلستان و در نزدیکی مرزهای اسکاتلند قرار دارد. تاریخ تأسیس آن به سال 1905 برمی‌گردد و برای برنامه‌های مختلف از جمله علوم انسانی، علوم طبیعی، مهندسی و پزشکی شناخته می‌شود.

هما بهترین انتخاب برای موفقیت

انتخاب بهترین دانشگاه ،
بهترین رشته
براساس داشته ها و توانمندی های شما

دیگر دانشگاه های همین کشور​
دانشگاه های دیگر کشور ها​

فرصت های جدید

بدون نیاز به مدرک زبان یا مدرک دانشگاهی
حداقل دریافتی ۲/۵۰۰ دلار
حدااکثر دریافتی ۸/۰۰۰ دلار

تحصیل به انگلیسی
بدون محدودیت سنی
بورسیه ۷۶۰۰ یورویی همراه خوابگاه و غذا