سیستم-انزسکو-Anzsco

معرفی کامل سیستم انزسکو Anzsco برای مهاجرت به استرالیا

یکی از مهم‌ترین عواملی که در مهاجرت به استرالیا نقش دارد، تطابق شغل شما با نیازهای بازار کار استرالیا است. سیستم انزسکو Anzsco، یک سیستم طبقه‌بندی مشاغل استرالیا است که به ارزیابی مهارت‌های شغلی و نیازهای بازار کار استرالیا کمک می‌کند.

در این مقاله، به معرفی کامل سیستم انزسکو Anzsco برای مهاجرت به استرالیا می‌پردازیم.
اگر قصد مهاجرت به استرالیا با ویزای کاری را دارید می‌توانید با مشاوران مرکز مهاجرتی هما تماس بگیرید، شاید برعکس آنچه که فکر کنید یک مهاجرت آسان از طریق شغلی منتظر شما باشد.

سیستم انزسکو Anzsco چیست؟

سیستم انزسکو Anzsco، یک سیستم طبقه‌بندی مشاغل استرالیا است که توسط اداره آمار استرالیا (ABS) و وزارت آموزش و پرورش استرالیا (ACARA) توسعه یافته است. این سیستم، مشاغل استرالیا را به 180 گروه شغلی مختلف تقسیم می‌کند و برای هر گروه شغلی، یک کد 6 رقمی اختصاص می‌دهد.

سیستم انزسکو Anzsco، برای ارزیابی مهارت‌های شغلی و نیازهای بازار کار استرالیا استفاده می‌شود. این سیستم، به دولت استرالیا کمک می‌کند تا افرادی را که دارای مهارت‌های مورد نیاز بازار کار استرالیا هستند، برای مهاجرت به این کشور انتخاب کند.

نحوه کار سیستم انزسکو Anzsco

برای هر شغل در سیستم انزسکو Anzsco، یک شرح شغلی (Job Description) وجود دارد که مهارت‌ها، دانش و تجربه مورد نیاز برای انجام آن شغل را مشخص می‌کند.

برای ارزیابی مهارت‌های شغلی خود، باید مدارک تحصیلی، سوابق کاری و سایر مدارک مرتبط را ارائه دهید. این مدارک باید نشان دهند که شما دارای مهارت‌ها، دانش و تجربه مورد نیاز برای انجام شغل مورد نظر هستید.

انواع-مشاغل-در-سیستم-انزسکو-Anzsco
انواع مشاغل در سیستم انزسکو Anzsco

انواع مشاغل در سیستم انزسکو Anzsco

سیستم انزسکو Anzsco، مشاغل استرالیا را به 180 گروه شغلی مختلف تقسیم می‌کند. این گروه‌های شغلی، بر اساس زمینه فعالیت شغلی، مهارت‌های مورد نیاز و سطح تحصیلات مورد نیاز، دسته‌بندی می‌شوند.

لیست مشاغل ماهر یا skilled occupations list (SOL) معمولاً برای ویزای مستقل ماهر استرالیا (ویزای زیر کلاس ۱۸۹)، ویزای نامزدی ماهر استرالیا (ویزای زیر کلاس ۱۹۰)، ویزای کار ماهر رجینال (موقت) (زیر کلاس ۴۹۱) و درخواست‌های زیر کلاس ۴۸۵ قابل اجرا است. در اینجا لیست به روز شده مشاغل ماهر برای شما بزرگوارن آورده شده است که در استرالیا بسیار مورد تقاضا هستند:

شغل کد  آنزسکو لیست نوع برنامه یا زیرکلاس‌های ویزا مرجع ارزیابی
رشته‌های مربوط به مهندسی و تکنسین‌ها:
مهندس عمران

 

 

 

 

 

۲۳۳۲۱۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

مهندسین استرالیا
تکنسین عمران

 

 

 

۳۱۲۲۱۲

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M VETASSESS
مهندس مخابرات

 

 

 

۲۶۳۳۱۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) مهندسین استرالیا
مهندس هوانوردی

 

 

 

 

 

 

۲۳۳۹۱۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) مهندسین استرالیا
مهندس کشاورزی

 

 

 

۲۳۳۹۱۲

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M مهندسین استرالیا
تکنسین کشاورزی ۳۱۱۱۱۱

 

منطقه ای

 

۴۰۷, ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)*

 

VETASSESS
مهندس ژئوتکنیک

 

 

۲۳۳۲۱۲

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

مهندسین استرالیا
معمار

 

 

 

۲۳۲۱۱۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

AACA
طراح معماری ۳۱۲۱۱۱

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S)

 

VETASSESS
تکنسین های معماری، ساختمان و نقشه برداری ۳۱۲۱۹۹ STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S)

NEC

VETASSESS

دانشمند کشاورزی

 

 

 

 

۲۳۴۱۱۲

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

VETASSESS

برقکار خودرو

 

 

 

 

۳۲۱۱۱۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) TRA

مهندس برق

 

 

 

 

 

۲۳۳۳۱۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

مهندسین استرالیا

مهندس الکترونیک

 

 

 

 

۲۳۳۴۱۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) مهندسین استرالیا

مهندس زیست پزشکی

 

 

 

۲۳۳۹۱۳

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

مهندسین استرالیا
بیوتکنولوژیست

۲۳۴۵۱۴

 

MLTSSL

 

۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS

تهویه مطبوع و خدمات مکانیکی لوله کش

 

۳۳۴۱۱۲

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) TRA

مکانیک تهویه مطبوع و تبرید

 

 

 

۳۴۲۱۱۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) TRA
مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (اویونیک)

۳۲۳۱۱۱

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S)

 

TRA
مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (مکانیک)

۳۲۳۱۱۲

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S TRA
مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (سازه)

۳۲۳۱۱۳

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S)

 

TRA
تکنسین شیمی

۳۱۱۴۱۱

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) VETASSESS
تکنسین مهندسی مکانیک

۳۱۲۵۱۲

 

STSOL

 

۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* TRA
زمین شناس

۲۳۴۴۱۱

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) VETASSESS
ژئوفیزیکدان

۲۳۴۴۱۲

 

MLTSSL

 

۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
متخصصان فناوری اطلاعات:

برنامه نویس برنامه نویس

 

 

 

 

 

۲۶۱۳۱۲

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

ACS

مهندس نرم افزار

 

 

 

 

 

۲۶۱۳۱۳

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) ACS

تستر نرم افزار

 

۲۶۱۳۱۴

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) ACS

طراح وب

 

۲۳۲۴۱۴

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) VETASSESS

توسعه دهنده وب

 

۲۶۱۲۱۲

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) ACS
برنامه نویسان نرم افزار و برنامه های کاربردی

۲۶۱۳۹۹

 

MLTSSL

۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M)

 

ACS
مهندس پشتیبانی ICT

۲۶۳۲۱۲

 

STSOL

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) ACS
تکنسین‌های پشتیبانی ICT nec

۳۱۳۱۹۹

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) TRA
مهندس تست سیستم های ICT

۲۶۳۲۱۳

 

STSOL

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) ACS
مربی ICT

۲۲۳۲۱۱

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) ACS

برنامه نویس تحلیلگر

 

 

۲۶۱۳۱۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) ACS
متخصصان مراقبت های بهداشتی:
بیوشیمی

۲۳۴۵۱۳

 

MLTSSL

 

۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS

مدیر بالینی پرستاری

 

 

 

۱۳۴۲۱۲

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) ANMAC

متخصص تغذیه

۲۵۱۱۱۲

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) VETASSESS

متخصص زنان و زایمان

 

 

 

۲۵۳۹۱۳

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) MedBA

جراح اطفال

 

 

 

 

 

۲۵۳۵۱۶

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) MedBA

متخصص اطفال

 

 

 

 

 

۲۵۳۳۲۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) MedBA

فیزیکدان

 

 

 

۲۳۴۹۱۴

 

MLTSSL

 

VETASSESS (فیزیکدان غیرپزشکی) / ACPSEM (فیزیکدانان پزشکی)

فیزیوتراپیست

 

 

 

 

 

۲۵۲۵۱۱

 

MLTSSL

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

APC

روانپزشک

 

 

 

 

 

۲۵۳۴۱۱

 

MLTSSL

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) MedBA

روانشناسان

 

 

 

 

 

۲۷۲۳۹۹

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) APS

پرستار ثبت نام شده (مراقبت از سالمندان)

 

 

۲۵۴۴۱۲

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) ANMAC

پرستار ثبت نام شده (بهداشت کودک و خانواده)

 

 

۲۵۴۴۱۳

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) ANMAC

پرستار ثبت نام شده (بهداشت جامعه)

 

 

 

۲۵۴۴۱۴

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) ANMAC

پرستار ثبت نام شده (مراقبت های ویژه و اورژانس)

 

 

۲۵۴۴۱۵

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) ANMAC

پرستار ثبت نام شده (ناتوانی رشدی)

 

 

 

۲۵۴۴۱۶

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) ANMAC

پرستار ثبت نام شده (معلولیت و توانبخشی)

 

۲۵۴۴۱۷

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) ANMAC

پرستار ثبت نام شده (پزشکی)

 

 

۲۵۴۴۲۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) ANMAC

پرستار ثبت نام شده (پزشکی)

 

 

 

۲۵۴۴۱۸

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) ANMAC

پرستار ثبت نام شده (سلامت روان)

 

 

 

 

۲۵۴۴۲۲

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

ANMAC

تکنسین بیهوشی

 

۳۱۱۲۱۱

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) VETASSESS

متخصص بیهوشی

 

۲۵۳۲۱۱

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) MedBA

تکنسین قلب

 

۳۱۱۲۱۲

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) VETASSESS

متخصص قلب

 

 

 

 

 

۲۵۳۳۱۲

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) MedBA

جراح قلب و قفسه سینه

 

 

 

 

 

۲۵۳۵۱۲

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

MedBA

متخصص گوارش

 

 

 

 

 

۲۵۳۳۱۶

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

MedBA

پزشک عمومی

 

 

 

 

 

۲۵۳۱۱۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

MedBA

رادیوگرافی تشخیصی پزشکی

 

 

 

 

 

۲۵۱۲۱۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

ASMIRT

دانشمند آزمایشگاه پزشکی

 

 

 

 

۲۳۴۶۱۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) AIMS

انکولوژیست پزشکی

 

 

 

 

 

۲۵۳۳۱۴

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

MedBA

پزشکان NEC

 

 

 

 

 

۲۵۳۹۹۹

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)

 

MedBA
میکروبیولوژیست

۲۳۴۵۱۷

 

MLTSSL

 

۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
آموزش

معلم راهنمایی

 

۲۴۱۳۱۱

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) AITSL

معلم دبیرستان

 

 

 

۲۴۱۴۱۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) AITSL

معلم دوران کودکی (پیش دبستانی).

 

 

 

 

 

۲۴۱۱۱۱

MLTSSL

 

۱۸۶، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M) AITSL
مدیریتی و اجرایی
 

مدیر منابع انسانی

۱۳۲۳۱۱

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) AIMS

منشی شرکت

 

۲۲۱۲۱۱

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) VETASSESS
مدیر کل شرکت

۱۱۱۲۱۱

 

MLTSSL ۱۸۶*, ۴۰۷, TSS (M)* AIMS
مدیر خدمات شرکتی ۱۳۲۱۱۱

STSOL

 

۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
سایر مشاغل

طراح چند رسانه ای

 

۲۳۲۴۱۳

 

ROL ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)* VETASSESS
متخصص چند رسانه ای

۲۶۱۲۱۱

 

MLTSSL

 

۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M)

 

ACS

حسابدار مالیاتی

 

 

 

 

 

۲۲۱۱۱۳

 

MLTSSL

 

۱۸۶*، ۱۸۹ (PT)، ۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۵ (GW)، ۴۸۹ (F)، ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)* CAANZ/CPAA/IPA
طراح داخلی

۲۳۲۵۱۱

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) VETASSESS

طراح مد

 

۲۳۲۳۱۱

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S) VETASSESS
روزنامه نگاران و سایر نویسندگان غیره

۲۱۲۴۹۹

 

STSOL

 

۱۹۰، ۴۰۷، ۴۸۹ (S/T)، TSS (S)

 

VETASSESS

تحلیلگر تحقیقات بازار

 

۲۲۵۱۱۲

 

ROL ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T)، TSS (M)* VETASSESS
متخصص بازاریابی

۲۲۵۱۱۳

 

STSOL

 

۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS

 

سطح-مهارت-در-سیستم-انزسکو-Anzsco
سطح مهارت در سیستم انزسکو Anzsco

سطح مهارت در سیستم انزسکو Anzsco

در سیستم انزسکو Anzsco، برای هر تخصص و حرفه‌، یک سطح مهارت مشخص شده است. این سطوح مهارت در کل به 5 دسته تقسیم شده‌اند. این سطوح نشان‌دهنده‌ی سختی، پیچیدگی و میزان وظایف فرد در آن شغل است.

سطح 1 بالاترین جایگاه را دارد و تخصصی‌ترین مشاغل را در بر می‌گیرد. هر شغل نیازمند یک سری آموزش رسمی، تجربه‌ی قبلی، سابقه‌ی کار، گذراندن دوره‌ی کارآموزی و غیره است که توسط این طبقه‌بندی مشخص می‌شوند.

مشاغلی که به آموزش آکادمیک و تکمیلی نیاز دارند در سطح 1 سیستم انزسکو Anzsco قرار می‌گیرند. این مشاغل شامل فیزیوتراپیست، نقشه‌برداران و مشاغل مهندسی و سایر مشاغل مشابه این‌هاست. هرچه به سطح 5 نزدیک‌تر شویم؛ وظایف مشاغل کمتر شده و به تحصیلات آکادمیک کمتری نیاز پیدا خواهیم کرد. در جدول زیر با 5 سطح مهارت انزکو و استانداردهای آن بیشتر آشنا خواهیم شد. جدول زیر نمونه‌ی سطوح مهارت مورد نیاز برای برخی از مشاغل است:

سطح 1
  • داشتن حداقل مدرک لیسانس به بالا
  • حداقل 5 سال سابقه‌ی کاری مرتبط به‌جای مدرک
سطح 2
  • داشتن مدرک کاردانی، دیپلم و یا فوق‌دیپلم تأیید شده توسط استرالیا
  • حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط به‌جای مدرک
سطح 3
  • گواهی سطح 3 و یا 4 مورد تأیید استرالیا به همراه حداقل دو سال کارآموزی
  • حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط به‌جای مدرک
سطح 4
  • گواهی سطح 2 و یا 3 مورد تأیید استرالیا
  • حداقل 1 سال سابقه کاری مرتبط به‌جای مدرک
سطح 5
  • گواهی سطح 1 مورد تأیید استرالیا و یا آموزش متوسطه
  • مدت کمی کارآموزی به‌جای مدرک

 

گروه اصلی سطح مهارت
مدیران 1 و 2
متخصصان 1
تکنیسین‌ها و تعمیرکاران 2 و 3
کارکنان خدمات اجتماعی و شخصی 2، 3، 4 و 5
کارمندان اداری 2، 3، 4 و 5
فروشندگان 3، 4 و 5
اپراتور دستگاه 4
کارگران 4 و 5

انزسکو چه اهمیتی در مهاجرت به استرالیا و نیوزلند دارد؟

دولت استرالیا و نیوزلند به دنبال جذب مهاجران با مهارت‌های لازم برای مشغول به کار شدن در این دو کشور می‌باشند. این دو کشور، به منظور ارتقاء اقتصاد و توسعه، از سیستم‌های مدیریت مهاجرتی پیشرفته‌ای برخوردار هستند که بر اساس مهارت‌ها و تخصص‌های مورد نیاز تدوین شده‌اند. اطلاعات مرتبط با مهارت‌های مورد نیاز برای اشتغال در این کشورها به صورت یک سیستم طبقه‌بندی شده و دقیق در دسترس قرار گرفته است.

آگاهی از این سیستم انزسکو Anzsco و انتخاب شغلی که با مهارت‌ها و تجربیات فرد هماهنگ باشد، اهمیت بسیار زیادی دارد. در واقع، استانداردهای لازم برای تصویب درخواست‌های ویزا و مهاجرت شغلی از طریق این سیستم‌ها مشخص می‌شوند. افراد باید در انتخاب شغل خود دقت ویژه داشته باشند و مطمئن شوند که تمامی مهارت‌های لازم برای آن شغل را به‌خوبی دارند. سوابق کاری و تحصیلی فرد نیز نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری مقامات مهاجرتی این کشورها ایفا می‌کند و نشان‌دهنده توانایی افراد در مواجهه با وظایف و مسئولیت‌های مرتبط با شغل انتخابی خود می‌باشد.

 

 

سخن پایانی

سیستم انزسکو Anzsco، ابزاری مهم برای ارزیابی مهارت‌های شغلی و نیازهای بازار کار استرالیا است. این سیستم، به دولت استرالیا کمک می‌کند تا افرادی را که دارای مهارت‌های مورد نیاز بازار کار استرالیا هستند، برای مهاجرت به این کشور انتخاب کند.

اگر قصد مهاجرت به استرالیا را دارید، باید از سیستم انزسکو Anzsco آگاه باشید و مطمئن شوید که شغل شما در فهرست مشاغل مورد نیاز استرالیا قرار دارد.

 

homaic.com
مرکز مهاجرتی هما

تماس با کارشناسان هما:
02191010246

09921066205

09362552218

09360616519

 

 

 

 

 

تگ ها : انواع مشاغل در سیستم انزکو Anzsco #اهمیت سیتم انزکو در مهاجرت به استرالیا #سطح مهارت در سیستم انزکو Anzsco #سیستم انزکو Anzsco

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

فرصت های جدید

بدون نیاز به مدرک زبان یا مدرک دانشگاهی
حداقل دریافتی ۲/۵۰۰ دلار
حدااکثر دریافتی ۸/۰۰۰ دلار

تحصیل به انگلیسی
بدون محدودیت سنی
بورسیه ۷۶۰۰ یورویی همراه خوابگاه و غذا